Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /home/bm005000/vet/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1444
Veterina Turiec - Náš tím
MVDr. Tomáš Scheer
Štúdium ukončil v roku 1999 na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V rokoch 1999 a 2000 pracoval ako veterinárny lekár na klinike FANA v Náchode a ako veterinárny lekár hospodárskych zvierat pod vedením MVDr. Ladislava Šranka. V rokoch 2000 a 2001 vykonával základnú vojenskú službu vo VVÚ Košice. Po jej ukončení vykonal licenčné skúšky odbornosti. V rokoch 2001 a 2002 pôsobil ako veterinárny lekár zmiešanej praxe v Topoľčanoch. Po uvedených praxiach, ktoré boli povinné pre získanie licencie súkromného veterinárneho lekára, sa stal členom Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky. V rokoch 2002 až 2005 vykonával vlastnú prax veľkých zvierat, pričom v roku 2004 založil vlastnú ambulanciu na Švermovej ulici vo Vrútkach. V roku 2012 sa ambulancia presťahovala do nových priestorov na Uzlovskej ulici v Priekope, kde sídli dodnes pod názvom Veterina Turiec.
MVDr. Scheer navštevuje kongresy a školenia so zameraním najmä na ortopédiu, neurológiu, gynekológiu a oftalmológiu.
 
 
MVDr. Dorota Markovičová
Štúdium ukončila v roku 2011 na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, kde absolvovala výučbu rôznych doplnkových predmetov (podkúvačstvo, homeopatia, onkológia..) a prostredníctvom štúdijného programu Erazmus strávila 5 mesiacov na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Už počas štúdia pracovala na klinike doktora Scheera, kde sa hneď po skončení štúdia zamestnala na plný pracovný úväzok. V súčasnosti raz do týždňa pracuje na detašovanom pracovisku našej kliniky v Záchrannej stanici Ekocentrum Zázrivá, kde sa stará o nezvyčajných pacientov ako sú dravé vtáky, ježkovia, bociany, jelenia zver atď.
MVDr. Markovičová sa zúčastňuje mnohých kongresov a školení so zameraním najmä na kardiológiu, urogenitálny trakt a chirurgiu mäkkých tkanív.
 
 
 
 
MVDr. Lenka Bíziková
Úspešne skončila štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (2010 - 2016) a hneď po štúdiu sa pridala k nášmu tímu Veteriny Turiec, kde praxovala už počas strednej a vysokej školy. Vrámci štúdia na univerzite bola na výmennom pobyte na VFU Brno, navštevovala vzdelávacie kongresy a semináre zamerané na rehabilitáciu a fyzioterapiu malých zvierat, stomatológiu koní, vektormi prenosné ochorenia psov a mnohé iné. V našej ambulancii sa zameriava na ortopédiu, chirurgiu mäkkých tkanív, internú medicínu, USG diagnostiku a stomatológiu. Dlhodobo sa zaujíma o kone a konskú medicínu.