Preventívna starostlivosť
- vakcinácie podľa odporúčaných štandardov, v prípade potreby sa vakcinácie prispôsobujú jednotlivým pacientom (súčasťou každej vakcinácie je klinické vyšetrenie)
 
Antiparazitárny program
- dehelmintizácia a antiektoparazitárna terapia, vzhľadom na rozširujúce sa ochorenia prenosné vektormi ponúkame viaceré možnosti antiparazitík, od obojkov, spot on aplikátorov až po novinky ako tabletka proti kliešťom a blchám. Pri dehelmintizácii (vnútorné parazity ako škrkavky a pásomnice) najmä pre pacientov, ktorí odmietajú bežné tabletky použitie najmodernejších prípravkov v pastách alebo spot on preparátoch.
 
Základné ošetrenia
- čipovanie spoločenských zvierat, vystavovanie petpasov, strihanie pazúrikov, strihanie zubov hlodavcom, odstraňovanie kliešťov, čistenie análnych vačkov, predaj veterinárnych produktov a krmív
 
Preventívne operačné zákroky
- najčastejším preventívnym chirurgickým zákrokom ktorý vykonávame je kastrácia. Odporúčame skorú kastráciu sučiek t.j. ešte pred prvým háraním. Viaceré štúdie potvrdili že skorá kastrácia je prevenciou najčastejšieho nádoru ktorý sa u sučiek vyskytuje – nádoru mliečnej žľazy. Okrem toho sa čoraz častejšie stretávame s ochoreniami pohlavného aparátu ako cysty vaječníkov, pyometra (hnis v maternici), nádory maternice a pseudogravita, ktorým sa dá skorou kastráciou predísť. U mačiek a kocúrov vykonávame kastráciu akonáhle pohlavne dospejú. U psov paušálne kastrácie nerobíme, pokiaľ nie je zdravotná alebo iná indikácia (agresivita, teritorialita). 
 
Preventívne sa u veľkých plemien psíkov môže vykonať gastropexia, prišitie časti žalúdka o brušnú stenu na zabránenie torzie (pretočenie žalúdka, častokrát komplikované aj pretočením sleziny, ktoré sa bez urgentnej chirurgickej intervencie končí smrteľne).
 
Dermatológia
- v dermatológii je niekoľko desiatok rôznych diagnóz. Vykonávame základnú diagnostiku ako sú kožné stery na kultivácie (mikrobiologická a mykologická), kožný zoškrab – prítomnosť parazitov, biopsie – pri podozrení na autoimunitné ochorenia a nádory, mikroskopické vyšetrenie, pri stanovení niektorých ochorení ako alergie spolupracujeme s medzinárodnými laboratóriami. Vyšetrenia krvi na stanovenie hormonálnych porúch ktoré sa prejavujú na srsti a koži.
 
Diagnostiku ochorení
- biochemické a hematologické vyšetrenie krvi, mikroskopické vyšetrenie močového sedimentu, sonografické (USG), rontgenologické (RTG), ortopedické, neurologické vyšetrenie, vyšetrenie zvukovodu otoskopom, vyšetrenie nosovej dutiny rigidným endoskopom
 
Ortopédia
- RTG a USG vyšetrenia pohybového aparátu, terapia zlomenín viacerými spôsobmi podľa konkrétneho pacienta, externé fixácie, konzervatívne ošetrenie – bandáže, sadrové obväzy, živicové kasty, operácie kĺbov – mediálna luxácia pately, ruptúry kolenných väzov, avulzné fraktúry, luxácie bedrových kĺbov. Terapia a prevencia dedičných ochorení ako je dysplázia bedrového kĺbu, lakťového kĺbu. Zápalové a degeneratívne ochorenia.
 
Oftalmológia
- základné vyšetrenie očí, Schirmerov test, fluoresceínový test, chirurgické zákroky na viečkach, v prípade podozrenia na ochorenia, ktoré nie sme schopní kvôli absencii špeciálnych prístrojov dodiagnostikovať, pacientov referujeme na špecializované pracoviská.
 
Kardiológia
- EKG, sono srdca, RTG hrudníka v dvoch pozíciách, biochemické vyšetrenie krvi na špecifické enzými
 
Gynekológia
- vyšetrenie vaginoskopom, cytologické vyšetrenie, biochemické vyšetrenie krvi na stanovenie hladiny progesterónu (na zistenie optimálnej doby krytia), umelá inseminácia zvierat s PP čerstvým semenom, onkochirurgia v oblasti vulvy, extirpácia nádorov mliečnej žľazy
 
Gastroenterológia
- terapia akútneho/chronického vracania, hnačky, pankreatitída, ochorenia pečene, komplexná diagnostika ochorení tráviaceho traktu, operácie na GIT - oesofagotómia, operácie slinných žliaz, jazyka, gastrotómia, gastropexia, enterotómia, extirpácia paranálnych sínusov, operácia perianálnej hernie, splenektómia (parciálna, totálna)
 
Urológia
- diagnostika močového aparátu (mikroskopické vyšetrenie natívneho aj ofarbeného preparátu, stanovenie špecifickej hmotnosti moču refraktometrom, biochemické vyšetrenie moču, kultivácia a stanovenie antibiotickej rezistencie, sonografické vyšetrenie - močového mechúra a obličiek, RTG vyšetrenie - natívne, kontrastné), operácie močového mechúra a močovej rúry (uretrostómia, uretrotómia, cystotómia)
 
Neurológia
- neurologické vyšetrenie, RTG vyšetrenie - natívna a kontrastná myelografia (na detekciu zúženia miechového kanála), špeciálne vyšetrenia zabezpečíme v spolupráci s diplomovaným európskym špecialistom
 
Stomatológia
- čistenie zubov ultrazvukom, extrakcia zubov trvalého a mliečneho chrupu, stomatologická chirurgia v dutine ústnej
 
 
Keďže disponujeme inhalačnou anestéziou, ktorej súčasťou je kyslík, operácie na našej klinike sú bezpečnejšie pre staršie zvieratá ako aj zvieratá s ochorením srdca.
 
Poskytujeme poradenstvo v oblasti zdravia a výživy zvierat - "diéta na mieru" podľa veku, váhovej kategórie a zdravotného stavu zvieraťa.